2012-07-08 00:15 #0 av: Vargafrost

Agilityns klasser kan vara lite av en djungel. Vad är det egentligen som skiljer dessa åt? Och vad finns det för titlar man kan komma åt? Den informationen är samlad i den här artikeln.

Storleksklasser
Small: Hundar under 35 cm
Medium: Hundar mellan 35 och 45 cm.
Large: Hundar över 43 cm.

Under 2012 kom nya regler gällande storleksklasserna som innebär att om en hund mäts in mellan 43 och 45 cm får föraren välja om ekipaget ska tävla i medium eller large. Detta bestämmer föraren vid mankhöjdsmätning, men kan senare ändras vid slutmätning eller ommätning.

Individuella klasser
Klasserna delas in i agility- samt hoppklass. Agilityklassen innehåller alla hinder, medan hoppklassen inte har balanshinder (A-hinder, balansbom och gungbräda).
I agilityklass I varierar antalet passager av kontaktfält mellan 1 och 3 stycken, i klass II och klass III är det 2-4 stycken. Inom båda kategorierna finns 3 klasser, där klass I är lättast.
Eftersom att det är två olika klasser kan hunden vara på olika nivåer i dessa tävlingsmässigt, exempelvis klass II i agilityklass, men bara klass I i hoppklass.


Idelma mäter 64 cm och tillhör storleksklass large.     Foto: Vargafrost

Lagklasser
I agilitylagklass är antalet passager av kontaktfält 2-4 stycken med svårighetsgrad enligt agilityklass II. Svårighetsgraden är densamma i hopplagklass, men där är inte några kontaktfältshinder med.
Ett lag utgörs av 3-4 hundar, och en förare får starta med maximalt 2 hundar. Lagets resultat utgörs av de tre bästa ekipagens resultat.
Resultat från lagklasser räknas ej som merit till de individuella klasserna.

Uppklassning och titlar
Från och med 2012 är det fri uppflyttning till nästa klass. För ordinarie uppflyttning från klass I till klass II krävs 3 pinnar, som man erövrar genom felfria lopp och hamnar bland de 15% bästa ekipagen, uträknat ifrån antalet deltagande ekipage. För uppflyttning från klass II till klass III gäller detsamma, fast man ska placera sig som ett av ekipagen bland de bästa 10%.
Eftersom att klass III är den högsta klassen, kan man istället för pinnar få svenskt agilitycertifikat, något som utdelas till vinnande hund, men kan vandra ner till placering inom de första 10%, om de högre placerade hundarna är champions sedan tidigare.
Svenskt Agilitychampionat (SagCH) respektive Svenskt Hoppchampionat (Sag(hopp)Ch) får man efter tre certifikat inom respektive klass.
Hundar som är kryptorchida eller inte registrerade hos Svenska Kennelklubben tävlar istället om certifikatresultat. Dessa kan sedan få titeln AgilityDiplom.
Man kan dessutom ta internationella championat och certifikat på internationella tävlingar som hålls i Sverige.

Källor och hänvisning
Wikipedia om agility
Svenska Brukshundklubbens reglementspdf