2014-12-08 21:04 #0 av: brandys_blogg_se

Vad använder ni er mest av/vad vill ni att hunden ska gå på?

Många olika röst kommandon för t.ex olika svängar och byten eller att hunden ska följa ert kroppsspråk? 

motivera gärna/förklara varför :D