2015-03-21 22:29 #0 av: Frida B

Kontaktfält finns på ändarna av varje balanshinder (A-hindret, balansbrädan och gungbrädan). Hunden ska alltid sätta minst en tass på kontaktfälten, annars får ekipaget fem fel. 
Kontaktfält finns för att hunden inte ska kunna hoppa ner från eller upp på kontaktfält, detta på grund av att minimera skaderisken.