2015-03-21 23:12 #0 av: Frida B

Balanshinder är hinder som alla har kontaktfält. Det finns tre olika balanshinder, gungan, balansen och A-hindret. Hunden ska springa över hindrena, och nudda kontaktfälten som finns i slutet på alla balanshinder. Gungbrädan är ofta svårast, då den rör på sig och låter när ena änden dunsar i marken. 

O.B.S Träna ej balanshinder för första gången utan någon erfaren, det kan gå väldigt fel då hindrena är höga och skaderisken är större.